ประวัติ บริษัทคัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น Katsuyama Finetech Co.,Ltd. 100%
คณะผู้บริหาร ประธานบริษัท : Mr.Soichi Katsuyama
กรรมการผู้จัดการ : Mr.Yujiro Ota
ผู้อำนวยการ : Mr.Yoshinmasa Tarui 
สถานประกอบการ ได้รับการรับรองจากกระทรวงพานิชย์ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1995 
ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการลงทุนในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 
ใบรับรอง ISO/TS 16949:2009 ISO9001 (2008 version) 
November-2006 Certified by LLOYD‘S
พื้นที่ 32,160 m²
พื้นที่ โรงงาน 1 6,695 m²
พื้นที่ โรงงาน 2 1,640 m²
พื้นที่ โรงงาน 3 Tooling 726 m²
พื้นที่ โรงอาหาร 500 m²
พื้นที่ คลังสินค้า 2,200 m²
จำนวนพนักงาน ชาวไทย : 513 people
ชาวญี่ปุ่น : 3 people
ขอบเขตธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนจับยึดพวงมาลัยสำหรับรถยนต์, การชุบสีโลหะด้วยระบบไฟฟ้า
 
Mr.Soichi Katsuyama
Mr.Yujiro Ota