บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
54 หมู่ 9 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13210
นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ เบอร์โทร : (035) 226-300-2, (035) 331-539-41 แฟกส์ : (035) 330939

อีเมล์ : katsuyama@kft.co.th
เว็บไซต์ : www.katsuyamathai.com