• คุณสมบัติผู้สมัคร
  * เพศชาย- หญิง อายุ 20 – 30 ปี
  * วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  * สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
  * เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  * มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  * มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  * มีภาวะการเป็นผู้นำและสามารถรับแรงกดดันได้
  * มีประสบการณ์ด้านคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายละเอียดงาน
  * ควบคุมดูแลระบบการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 • สวัสดิการ
  *ค่าข้าว ค่ารถ ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ 
  *ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  *ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม โบนัสตามผลประกอบการ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  * เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี
  * วุฒิการศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี
  * เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  * สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐานได้
  * มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  * มีประสบการณ์ด้านการรับประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • รายละเอียดงาน
  * ควบคุมดูแลระบบการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 • สวัสดิการ
  *ค่าข้าว ค่ารถ ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ 
  *ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  *ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม โบนัสตามผลประกอบการ