บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผลิตชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท คัตซึยาม่าฯ มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในประเทศญี่ปุ่นทั้งทางด้านการทำ แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปการรับจ้างปั๊มขึ้นรูปชิ้นงาน (Press Process)
การชุบแข็งชิ้นงาน (Heat Treatment Process) การชุบสีด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม (EDP หรือ E Coating) การประกอบชิ้นงาน และมีระบบการประกันคุณภาพระดับสากล
โดยบริษัท คัตซึยาม่าฯ ในประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการผลิตให้สูงขึ้น
ตลอดจนการผลิตสินค้าที่ดีสามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเลิศของผู้ใช้งาน

" เรามีความเชื่อมั่นว่าในภูมิภาคนี้ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางที่ตั้งที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต "

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการผผลิตแล้ว บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงาน
การปรับขึ้นตำแหน่งงานและตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจของเราต่อไป โดยความฝันของเราคือ การสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

Image

Mr.Soichi Katsuyama


Image

Mr.Yujiro Ota

ประวัติ บริษัทคัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียน 599,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น Katsuyama Finetech Co.,Ltd. 100%
คณะผู้บริหาร ประธานบริษัท : Mr.Soichi Katsuyama
กรรมการผู้จัดการ : Mr.Yujiro Ota
ผู้อำนวยการ : Mr.Daisuke Suzuki
สถานประกอบการ ได้รับการรับรองจากกระทรวงพานิชย์ในเดือนกรกฎาคม
ปี ค.ศ. 1995 
ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการลงทุนใน Dec-95
เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 
ใบรับรอง ISO/TS 16949:2009 ISO9001 (2015 version) 
November-2006 Certified by LLOYD‘S
พื้นที่ 32,160 m²
พื้นที่ โรงงาน 1 6,695 m²
พื้นที่ โรงงาน 2 1,640 m²
พื้นที่ โรงงาน 3 Tooling 726 m²
พื้นที่ โรงอาหาร 500 m²
พื้นที่ คลังสินค้า 2,200 m²
จำนวนพนักงาน ชาวไทย : 472 people
ชาวญี่ปุ่น  : 3 people
ขอบเขตธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนจับยึดพวงมาลัยสำหรับรถยนต์
การชุบสีโลหะด้วยระบบไฟฟ้า

ผลิตและปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ได้อย่างพึงพอใจ


Katsuyama Process


Tool Support Machine
Wirecut Electrical Discharge Machine SODICK 5
Die Sinking Electric Discharge Machine SODICK 1
Forming Grinding Machine OKAMOTO 2
Surface Grinding Machine OKAMOTO 2
Milling Machine SHIZUOKA 2
Machining Center MAKINO 2
Lathe AMADA 1
Upright Drilling Machine KIRA 1
Band Saw LUXO 1
Laser Beam Machine GRAND MASTER 1

Inspection Equipment
Coordinate Measuring Machine MITUTOYO 3
Vision Measuring Machine ARCS 1
Tensile Strength Test Machine SHIMADZU 1
Salt Spray Test Machine CY 1
Rockwell Hardness Testing Machine MITUTOYO 2
Micro Vickers Testing Machine AKASHI 1
Micro Scope NIKON 1
Contracter MITUTOYO 1

Production
500ton Progress Press Machine AIDA 2
400ton Progress Press Machine AIDA 2
300ton Progress Press Machine AIDA 1
200ton Progress Servo Press Machine KOMATSU 2
200ton Progress Press Machine AIDA 2
150ton Progress Press Machine AIDA 1

110ton Single Press Machine AIDA 2
80ton Single Press Machine AIDA 4
60ton Single Press Machine  AIDA 1
45ton Single Press Machine KOMATSU 3
45ton Single Press Machine AIDA 1
45ton Single Press Machine WASHINO 3
AC Resistance Welding Machine PANASONIC 3
AC Resistance Welding Machine NASTOA 1
AC Resistance Welding Machine DAIDEN 1

Vibration Staking Machine KATSUYAMA 9
Rivet Setter Machine FUKUI BYORA 3
Shot Blasting Machine SINTO 1
500L Vibratory Finishing Machine THAI CRIPTON 7
1000L Vibratory Finishing Machine THAI CRIPTON 1
150L Fluid Finishing Machine THAI CRIPTON 1
Cation Electro Deposit Painting Line PARKER ENGINEERING 1
Heat Treatment Furnace TOKYO GUSDENRO 1
100ton Injection Molding Machine JSW 1

ข้อมูลบริษัท

 

ติดต่อเราแล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
54 หมู่ 9 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13210
นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ

(035) 226-300-2, (035) 331-539-41 Fax : (035) 330939

E-mail : katsuyama@kft.co.th

  สมัครงานได้ที่    E-mail : hr@katsuyama.in.th