บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด


    บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผลิตชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งทางด้านการทำแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปการรับจ้างปั๊มขึ้นรูปชิ้นงาน (Press Process) การชุบแข็งชิ้นงาน (Heat Treatment Process) การชุบสีด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม (EDP หรือ E Coating) และการประกอบชิ้นงาน รวมไปถึงมีระบบการประกันคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการผลิตสินค้าที่ดีสามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อชีวิตที่ดีของผู้ใช้งาน "เรามีความเชื่อมั่นว่าในประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางที่ตั้งที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต"

    บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงาน การปรับขึ้นตำแหน่งงานและตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจของเราต่อไป โดยความฝันของเราคือ การสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น


Copyright © 2022   Katsuyama Finetech (Thailand) Co., Ltd.  All rights reserved.