บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลูกค้าทั่วโลก สามารถใช้ได้อย่าง
พึงพอใจ โดยใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


พวกเราจัดหาชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยของ
รถยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และความรู้
ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานผลิตภัณฑ์ & ชิ้นส่วนCopyright © 2022   Katsuyama Finetech (Thailand) Co., Ltd.  All rights reserved.