ข่าวสาร / งานข่าวสาร

KFT กำลังติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ในปีนี้ KFT กำลังดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยบริษัทต้องการที่จะมีส่วนร่วมในโลกที่ปราศจากก๊าซคาร์บอน


Copyright © 2022   Katsuyama Finetech (Thailand) Co., Ltd.  All rights reserved.